Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово

 В проекта BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,от ПГТЛП гр. Попово участват 20 ученици, обучаващи се в 3 специалности в училището.
Седем са фирмите, които се включиха в проекта като работодатели. Повече информация прочетете ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово