Проект ”Ученически практики” в ПГСС гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект ”Ученически практики” в ПГСС гр. Попово

На 6 март 2018 година стартираха практиките на 20 ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ по проект „Ученически практики – фаза 1“. 
ПГСС „Никола Пушкаров“ участва в проекта със следните професии/специалности:
1. Професия код: 621070 Техник на селскостопанска техника 
    Специалност код: 6210701 Механизация на селското стопанство 
2. Професия код: 811070 Готвач
    Специалност код: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 
3. Професия код: 812010 Организатор на туристическа – агентска дейност 
    Специалност код: 8120102 Селски туризъм 
Договори за обучаващи организации по проекта бяха сключени със следните работодатели:
• ЕТ „Н-С-НАДЕЖДА СЪБЕВА“ с предмет на дейност ресторантьорство за 5 работни места;
• СД „Д.ЙОРДАНОВ:-О.ИЛИЕВ_ЕЗОКС“ с предмет на дейност растениевъдство и животновъдство за 10 работни места и
• ЕТ „РАДОСЛАВ ИКОДИЕВ“ с предмет на дейност ресторантьорство за 5 работни места.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект ”Ученически практики” в ПГСС гр. Попово