Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище

През месец март 2018 година,  ученици от специалност Икономическа информатика, Икономическо информационно осигуряване  и Митническо и данъчно обслужване  от Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”, гр. Търговище  се включиха  в  проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието  и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общо 20 ученици от 11 клас, отговарящи на изискванията за включване в проекта, бяха разпределени в 3 фирми - Търговско-промишлена палата,   БЕРК ИНС ЕООД,   и ЕМС Дисижън ЕООД в гр. Търговище.
От 01.03.2018 г.  учениците  провеждат  практиката си в реална работна среда като по този начин надграждат  своите знания, практически умения и компетентности.Практиката протича безпроблемно и ученици и работодатели изказват своето задоволство. Ученическата практика е с продължителност 240 часа, а след успешното й приключване  учениците ще получат Сертификат за завършено практическо обучение по проекта.
Ученическите практики съответстват на учебните програми по професиите и се създават вертикални интеграционни връзки между теорията, изучавана в училище и практиката в реална работна среда. По този начин учениците имат възможност да усвоят в реални условия умения и навици по професията си.

Георги Николов
Директор
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище