Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката. Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да съдейства за успешното им завършване на средното образование, да ги мотивира да продължат образованието си във висши учебни училища. Проектът има два основни компонента: • Предоставяне на стипендии на ромски ученици (по самоопределяне); • Осигуряване на менторство и тюторство на избраните ученици Срок на реализиране на проекта: две учебни години – 2016/2017 и 2017/2018 г. На 07.10.2016 г. на електронната си страница, Центърът обяви конкурс за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година. Срокът за подаване на документи е до 16.11.2016 г. Цялата информация за проекта и необходимите документи за кандидатстване ще откриете на:
http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=289НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“