Проект по Еразъм+ набира скорост РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект по Еразъм+ набира скорост

В края на миналата учебна година, екип от инициативни и силно мотивирани учители от I СУ „Свети Седмочисленици“ спечели проект за обучение на учителите в международни институции в Европа. Програмата Еразъм+ предоставя пълна стипендия за обучение на учители от български училища в сътрудничество с водещи обучителни институции от цяла Европа. Днес, три месеца след одобрението на проекта и отпускането на средствата, изпълнението на заложените дейности набира сили. Осем учители от I СУ вече посетиха университетите за подготовка и квалификация на педагогически кадри във Великобритания, Германия, Ирландия и Малта. Там те се включиха в обучения за използването на иновативни методи и компютърни технологии при преподаването в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Всички участници в пътуванията споделят, че работата в силно мотивана среда и общуването с университетски преподаватели и колеги от цяла Европа са се оказали важни фактори при обмислянето на предстоящата учебна година. Предстои пътуването на още петима преподаватели, които през октомври ще се включат в обучения в Академия Англоланг във Великобритания и Института за подготовка на педагогически кадри в Малта. В обучение ще се включат и директорът и един от помощник директорите на училището. Те ще посетят курс за квалификация на ръководен персонал в средното образование, организиран от Международен център за обучение - Шотландия. (Съдържанието на тази статия отразява само и единствено личното мнение на автора и лицата и институциите, цитирани в нея не носят отговорност за него.)НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект по Еразъм+ набира скорост