Проект „Нов шанс за успех” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект „Нов шанс за успех”


към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни.

За повече информация:


НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект „Нов шанс за успех”