Проект „Нов шанс за успех” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект „Нов шанс за успех”


към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни.

За повече информация:


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект „Нов шанс за успех”