Проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект "Изкуството да променяме нашия свят" във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг

 Име на проект: "Изкуството да променяме нашия свят"
Бенефициер: Второ начално училище „Васил Левски” град Омуртаг
Договор: БС – 33.18 - 3 – 003/29.10.2019 г., КП 33.18-2019
 
            
         На 18 февруари 2020 г. ученици от Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, с активното участие на наставниците, взеха участие в ежегодното общоградско състезание по лека атлетика  - скок от място, организирано от Община Омуртаг по случай 147 години от гибелта на най-великия българин - Апостолът на свободата Васил Левски. Като представители на училище, което носи името на Васил Левски, учениците  показаха своите спортни възможности, като премериха сили с ученици от  Първо начално училище „Христо Смирненски“ гр. Омуртаг. 
         Дейността е част от дейностите по проект "Изкуството да променяме нашия свят", финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът е по Приоритет 3. Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители.
        Чрез участието си в общинското състезание по лека атлетика- скок от място учениците добиха увереност и желание да общуват с ученици от различни етноси, включително и с ученици от мнозинството. Завоюваните едно второ и две трети места в класирането утвърдиха чувството им за равнопоставеност и себеутвърждаване. Преди общинското състезание във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг се проведе училищно състезание „Малки лъвчета“,  в което най-добре представилите се ученици бяха определени да участват в общинското състезание. Самото участие, избирането на най-добрите скачачи, излизането извън училището и участието в общоградското събитие  допринесе за развиване у учениците чувство за значимост и увереност.
        Дейностите по проекта водят  до приобщаване на учениците в съвместни дейности с ученици от мнозинството. В тази връзка дейностите по проекта са насочени конкретно към мерки за повишаване чувството у учениците на желание за единодействие и равнопоставеност. Приемането на общи цели и провеждането на съвместни дейности мултиплицира процеса на успешно интегриране на ромските ученици.
Дейностите по проекта продължават.

Татяна Петрова-ръководител на проекта
 
18.02.2020 г.
Гр. Омуртаг
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект "Изкуството да променяме нашия свят" във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг