left-shadow
Продължава провеждането на Дни на STEM професии и профили  „Да творим в екип“ в област Търговище РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Продължава провеждането на Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ в област Търговище

     Днес, 10.03.2021 г., в електронната платформа Мудъл се проведе открит урок в VIII клас, профил „Природни науки“, по Химия и опазване на околната среда на тема „Сяра – новинарска емисия“ с учител Елица Калинска. Домакин на откритата практика бе Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, а организатор е Регионалното управление на образованието в Търговище. Проявата е част от второто издание на Дни на STEM професии и профили "Да творим в екип". В срещата се включиха учители по професионално/профилирано обучение от 14 училища с гимназиален етап в област Търговище.
     Основната идея на урока бе учениците сами да се подготвят по предварително зададени теми, свързани с урочната тема „Сяра“ и да представят своите проучвания във вид на репортажи и реклама. Целта е чрез този интерактивен метод, учениците да проявят креативност, умения за работа в екип и да представят новата за тях информация по забавен и леснодостъпен начин. Учениците от 8В клас бяха предварително разделени на случаен принцип на 5 екипа. Всеки екип получи тема и задачи, които да изпълни в рамките на две седмици. Три екипа влязоха в ролята на водещи и репортери. Учениците имаха за задача да създадат „старинен“ документ и да покажат мястото на химичния елемент сяра в периодичната таблица, както и да създадат интерактивно видео в платформата Мудъл. Един екип работи по темата „ Разпространение на сяра“, като създаде интерактивна природогеографска карта на света, в която са отбелязани най – големите находища на самородна сяра и пирити в световен мащаб. Учениците от последния екип имаха поставена задача да създадат реклама чрез интерактивно видео в платформата Мудъл, която да подчертае значението на сярата за организмите и приложението ѝ в промишлеността. След всеки репортаж учениците попълваха задачи от работен лист, като целта бе учителят да получи обратна връзка за степента на усвоеност на новия учебен материал и при необходимост да запълни пропуските.
     До края на учебната година се предвижда провеждането на още една открита практики с цел обмен на общи идеи между различните училища, предлагащи STEM професии и профили. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Продължава провеждането на Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ в област Търговище
right-shadow