Приложение на симулативната игра в учебния процес РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Приложение на симулативната игра в учебния процес

В обучението по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се прилагат такива форми, които развиват личността и едновременно са забавни за младите хора. Една от тях е симулативната игра или „учене чрез правене“. Целта е да се засилят обвързаността на ученето с практиката и  взаимодействието между учещите в процеса на обучението.
Изучаването на раздела „Функционални стилове на българския език“ в VІІІ клас предоставя широки възможности за това. Играенето на роли в различни комуникативни ситуации стимулира речевата дейност на учениците, която е резултат от техните собствени решения, отношения и оценки. Интересни и практически резултатни са ролевите игри на различни теми: „Парите“, „Деца и родители“, „На волана“, „Домашен любимец“ и др. При използването на симулативните игри се обособяват следните етапи: структуриране на ситуацията; определяне на участници, позиции, обстоятелства; уточняване на комуникативната задача; изграждане на концепция за речевия етикет и за стила на участниците; работа по екипи върху отделните позиции и действия; симулация; анализ на играта; оценка на комуникацията в осъществените игри.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Приложение на симулативната игра в учебния процес