Приключиха ученическите практики РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Приключиха ученическите практики

Приключиха ученическите практики по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020.
Седем професионални гимназии от област Търговище участват в проекта. Общо 141 ученици работиха и се обучаваха в реална работна среда в продължение на 240 часа. Техни обучаващи работодатели и наставници бяха специалисти от бизнеса, които допринесоха за създаването на подкрепяща учебна среда и качествено провеждане на дейностите по проекта.
В хода на ученическите практики учениците получиха обща подкрепа за формирането на начални професионални умения и компетентности за работа в екип. 
Чрез дейностите по проекта пред професионалното образование и обучение се открива нова възможност за взаимодействие на училището с бизнес средата и улесняване на достъпа до пазара на труда на завършващите ученици.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Приключиха ученическите практики