ПРЕЗЕНТАЦИЯ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"Упражняване на някои от правомощията на директора  като
орган за управление на училището по чл.147 от ППЗНП "
ПРЕЗЕНТАЦИЯ




НА ВНИМАНИЕТО НА:




Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.






2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПРЕЗЕНТАЦИЯ