ПРЕЗЕНТАЦИЯ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"Упражняване на някои от правомощията на директора  като
орган за управление на училището по чл.147 от ППЗНП "
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПРЕЗЕНТАЦИЯ