През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект "ТВОЯТ ЧАС” – ФАЗА I

Във връзка с подготовката и организацията на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)” – ФАЗА I за учебната 2017/2018 година физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират в електронната платформа на проекта на адрес http://tvoiatchas.mon.bg в периода 19 юни – 15 септември 2017 година.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект "ТВОЯТ ЧАС” – ФАЗА I