Престижно трето място за дванадесетокласничката Петранка Желева от СУ „Васил Левски“ град Опака в Академия за лидери при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Престижно трето място за дванадесетокласничката Петранка Желева от СУ „Васил Левски“ град Опака в Академия за лидери при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

      На 01.03.2019 год. във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ се проведе третият ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Историческия факултет на университета. Конкурсът има за цел да даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта на обществените науки, да провокира интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство.
      Оценяването на конкурсните работи се извършва от специално жури под председателството на Декана на Историческия факултет. В неговия състав влизат преподаватели от различните катедри на факултета. Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществява от преподаватели по история и по география от съответните катедри.
      Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, получават книги и специална ГРАМОТА на Историческия факултет. На учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет. На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50–6.00“, кандидатстудентската такса (40 лв.) се поема от ръководството на факултета.
      Петранка Желева от XII клас с научен ръководител Румяна Неделчева участва в конкурса с мултимедийна разработка на тема „Търновските законодатели – строители на съвременна България“. Представи се отлично и получи от компетентното жури оценка 5.50, която и даде право да се запише за студент в Историческия факултет. Постижението на Петранка е гордост и висока оценка за нашето училище!
      Поздравления!
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Престижно трето място за дванадесетокласничката Петранка Желева от СУ „Васил Левски“ град Опака в Академия за лидери при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“