Престижна награда за учител по музика от ІІ СУ „Проф. Н. Маринов“ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Престижна награда за учител по музика от ІІ СУ „Проф. Н. Маринов“ Търговище


          Десислава Станкова, старши учител по музика във Второ средно училище „Проф. Никола Маринов” Търговище е отличена в Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”. Тя участва със своя разработка – описание на иновативна педагогическа практика на тема „Пулсът на града – вечните песни от вечните филми”.
          В конкурса се състезаваха 160 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от извънучилищните образователни звена, както и директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели и студенти от педагогическите факултети на ВУЗ от цялата страна и чужбина.  Организатори са СБУ, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс (СОК) „Камчия” с подкрепата на Министерството на образованието и науката.
          За своето отлично представяне Д. Станкова получи грамота, сертификат и предметна награда.

Йорданка Филева – главен учител
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Престижна награда за учител по музика от ІІ СУ „Проф. Н. Маринов“ Търговище