Преподаватели по български език и литература повишават квалификацията си РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Преподаватели по български език и литература повишават квалификацията си

          На 15 и 16.ХІ.2014 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе обучителен семинар на тема "Разработване на стратегии за повишаване на активността и мотивацията за учене в часа по български език и литература" с лектор проф. кфн Клео Протохристова. Обучаваща институция бе РААБЕ България. Участваха 67 педагогически специалисти от училищата в област Търговище. Семинарът бе с практическа насоченост, включен е в Плана за квалификационната дейност на РИО Търговище. Целта на обучението - преодоляване на дефицити в методическата подготовка на учителите, осигуряване на по-добра мотивация за учебен труд на учениците в часовете  по български език и литература. Всеки участник получи необходимите материали и сертификат за успешно преминато обучение.
         
Димитър Петров – старши експерт
по български език и литература
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Преподаватели по български език и литература повишават квалификацията си