Преподаватели от Първо СОУ „Св. Седмочисленици” в Търговище на Национален учителски форум РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Преподаватели от Първо СОУ „Св. Седмочисленици” в Търговище на Национален учителски форум

Четирима преподаватели от Първо СОУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище взеха участие в Първи национален учителски форум „Учителят в действие. Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване“, който се проведе на 10 и 11 септември 2015 г. в хотел „Рамада София“, в конферентна зала „Диамант“.
Форумът беше открит от Надежда Цветкова – Управител на РАББЕ, България; д.ик.н. Янка Такева – Председател на Съюза на българските учители и  доц. д-р Емил Бузов – Изпълнителен директор на Фондация „Програма стъпка по стъпка”.
Перспективи пред преподаването и ученето, Изграждане на позитивна класна стая, Развиване на дигитална компетентност чрез образованието, Формиране на умения за четене с разбиране на художествен и научен текст и още много бяха темите, които споделиха с голямата аудитория университетски преподаватели и специалисти.
Първо СОУ „Св. Седмочисленици” изпрати сериозна група преподаватели в различни училищни  степени и научни области, чрез които до колегията да бъдат доведени модерните иновации и стратегии. По този начин да се подпомогне  оптимизирането на учебният процес в Първо СОУ, за което водеща е целта неговите ученици да се развиват в модерна и ефективна среда, за да бъдат подготвени за съвременните житейски предизвикателства. Главен учител Боряна Ботева, главен учител Керанка Петкова, старши учител Дияна Рунчева и старши учител Севда Михайлова приеха предизвикателството да вземат участие в Първия учителски форум и да запознаят колегите си с новостите и въведенията в учителската професия. Станахме съпричастни към една инициатива, която тепърва ще се разширява и ще отговаря на потребностите на българското учителство.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Преподаватели от Първо СОУ „Св. Седмочисленици” в Търговище на Национален учителски форум