Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и математика РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и математика

На 17 май 2017 г., от 12:10 ч. се проведе съвместна представителна изява на групата за „Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература за ученици от IV клас“, с ръководител Катя Иванова и групата за „Преодоляване на обучителни затруднения по математика за ученици от IV клас“, с ръководител Ани Иванова от ОУ „Л. Каравелов“, Попово. Гости на събитието бяха учениците, работещи по НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, с ръководител Елена Кьосева, които влязоха в ролята на жури.
 В продължение на два часа участниците от отбор „Знам“ и отбор „Мога“ успешно решаваха задачи и отговаряха на въпроси от областите български език и литература и математика. Желанието, с което се впуснаха в състезанието, е резултат от повишаване на интереса и мотивацията им за изучаване на БЕЛ и математика и добиване на увереност в собствените сили и възможности. В оспорваната  надпревара се открои отбор „Мога“, който спечели състезанието с минимална преднина. Най-яркото доказателство за ползата от работата в групите са отличните и много добри резултати на НВО, като половината от участниците получиха максимален сбор от 20 точки и по двата предмета. В края на изявата учениците получиха награди и грамоти за успешно положения труд.

Катя Иванова- старши учител в начален етап
Ани Иваннова – старши учител в начален етап


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и математика