Предварителната селекция на кандидатите за участие в проект „Предприемачеството – да превърнем идеите в успешен агробизнес” по програма Еразъм + РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Предварителната селекция на кандидатите за участие в проект „Предприемачеството – да превърнем идеите в успешен агробизнес” по програма Еразъм +

На 15.I. в ПГСС „Н. Пушкаров” се проведе тест по английски език като част от предварителната селекция на кандидатите за участие в проект „Предприемачеството – да превърнем идеите в успешен агробизнес” по програма Еразъм +. Тестът ще бъде по следван от интервю с комисия в състав: г-жа Т.Тодорова - директор на ПГСС "Н.Пушкаров", г-жа Р.Стефанова - координатор по проекта и г-жа Н.Цонева - наставник по време на мобилността в Италия.
Крайните ползватели ще се определят на база събрани точки от:
- кандидатстване по документи (успех от предходна година, оценка по английски език, мотивация на кандидата и препоръки от преподаватели/класни ръководители);
- тест по английски език;
- интервю с кандидатите;
- успех от I срок на учебната 2014/2015 година и оценка по английски език.
За втора поредна година ученици от гимназията ще осъществят триседмична мобилност с цел практика в Италия, град Столето, област Умбрия. Тази година групатата от 20 ученици от различни специалности в ПГСС "Н.Пушкаров" ще проведат практиката си в периода 23.05.-12.06.2015г.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Предварителната селекция на кандидатите за участие в проект „Предприемачеството – да превърнем идеите в успешен агробизнес” по програма Еразъм +