Предстоящи действия по Механизма за обхват бяха обсъдени на работно съвещание с директорите на училища и детски градини от областта РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Предстоящи действия по Механизма за обхват бяха обсъдени на работно съвещание с директорите на училища и детски градини от областта

    Днес, 26.10.2018 г., в актовата зала на IIСУ „Проф. Н. Маринов” се проведе обучение на директорите на училищата и детските градини от областта във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Съвещанието бе ръководено от началника на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева, като в него участваха и  ръководителите на екипите за обхват - експерти от РУО, представители на МВР и Община Търговище, отговарящи за дейностите по Механизма. 
    Г-жа Станчева представи насоки по актуални въпроси и проблеми за задълженията на училищните ръководства и педагогически специалисти относно обхвата, задържането и присъствието на децата и учениците в образователните институции.
    На присъстващите бе представена информация, отнасяща се за дейностите по Механизма през миналата учебна година. Данните за страната показват, че общо 23 898 ученици са върнати в образователната система. За област Търговище 1995 ученици са с вписани мерки за обхват и задържане. 
    Експертите на РУО разясниха и новите моменти в Механизма. От тази година се въведе нов принцип на райониране по аналогия с районирането за прием в първи клас. Новите моменти в Механизма включват отпускане на помощи в натура, налагане на санкции на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, проследяване движението на учениците извън страната и др. Беше разяснен процесът на формиране на екипите за обхват, тяхната роля, отговорностите, сроковете за изпълнение на задачите и специфични въпроси за работата с Информационна система за реализиране на механизма (ИСРМ). 
    Освен с директорите на училища и детски градини, подобни обучения ще се проведат и за всички членове на екипите за обхват, които тази година са 39 на брой, колкото са и районите в област Търговище. 

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО 
 
 НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Предстоящи действия по Механизма за обхват бяха обсъдени на работно съвещание с директорите на училища и детски градини от областта