Предизвикателствата пред учителите по български език и литература през новата учебна година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Предизвикателствата пред учителите по български език и литература през новата учебна година

Учителите по български език и литература във Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ Търговище започват новата 2016/2017 учебна година с ентусиазъм. Очакват ги много предизвикателства – промени в нормативната уредба, държавен образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език, нова учебна програма в V клас, национално външно оценяване в VІІ клас, държавни зрелостни изпити в ХІІ клас и други. Иновативни форми на квалификацията на учителите; обучение, възпитание и социализация на учениците; повишаване функционалната грамотност на младите хора - са само част от проблемите, по които ще работят в екип Здравка Радева, Йорданка Филева, Маргарита Костадинова, Надка Владимирова, Славка Георгиева, Галина Димитрова и Симона Панова. Те разчитат на методическата помощ от страна на ръководството на училището и на Регионалното управление на образованието Търговище, както и на партньорството с родителите и цялата училищна общност.
Йорданка Филева – главен учителНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Предизвикателствата пред учителите по български език и литература през новата учебна година