„ПРАЗНИК НА ТОЛЕРАНТНОСТТА“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  ГР ОМУРТАГ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„ПРАЗНИК НА ТОЛЕРАНТНОСТТА“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР ОМУРТАГ

       Във Второ начално училище „Васил Левски”  град Омуртаг се проведе „Празник на толерантността“, посветено на  Международния ден на толерантността - 16 ноември. Този ден се свързва с уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантност – това е хармония в многообразието.
На учениците бяха раздадени  червени сърчица с надпис "Аз обичам всички".  Ученици от трети клас обясниха на съучениците си  какво означава толерантност, защо трябва да си толерантен  и да уважаваме другите. Втори клас изпяха народната песен „На мегданя”, а четвърти  клас – песента „Да протегнем на някой ръка”. Учениците от СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" пяха песни от фолклора на различните етноси, свириха и танцуваха. Пресъздадоха обичая „Къна геджеси”, който се празнува  от роми и турци.
  Тържеството се превърна в един истински празник на добротата и приятелството.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„ПРАЗНИК НА ТОЛЕРАНТНОСТТА“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР ОМУРТАГ