„Празник на цифрите” в първи клас във Второ начално училище „ Васил Левски” гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Празник на цифрите” в първи клас във Второ начално училище „ Васил Левски” гр. Омуртаг

    Днес, 26.01.2015 г., във Второ начално училище се проведе „Празник на цифрите”. На празника учениците от І клас  показаха какво са научили в часовете по математика. Малките първокласници с интерес  се пренесоха в царството на Математиката.      
     Весели и засмени се подредиха  цифрите, знаците и геометричните фигури. Малките ученици представиха сценките „Бабината сметка” и „Чедото”. Те показаха своите артистични заложби по весел и забавен начин. С много желание решаваха задачи от „събиране” и „изваждане” на числата до 10. С усмивки и празнично настроение малките математици показаха, че са научили цифрите и могат да решават задачи. Не ги затрудниха и задачите-шеги.
     При груповата работа се включиха и родителите.
    Класните ръководители, госпожа Ресмие Мустафова и госпожица Емине Хасанова  умело ръководеха емоционалния спектакъл, а родителите с гордост наблюдаваха децата си при безгрешното решаване на оригинално предложените задачи. Всички гости с гордост аплодираха успеха на децата, оцениха техния упорит  труд  и сериозната им крачка напред в света на математиката, увериха се, че първокласниците са  станали  по-знаещи и по-можещи.
Освен натрупаните математически знания и умения, учениците показаха и завиден музикален талант. С огромно вдъхновение изпълниха „Песен за цифрите и числото 10” и  „Песен за математиката”.
Учителките благодариха на своите ученици и ги поздравиха за показаните знания и умения по математика, за което получиха и грамоти. Госпожа Петрова – директор на училището също  поздрави учениците и техните учители и им пожела здраве и безброй усмивки.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Празник на цифрите” в първи клас във Второ начално училище „ Васил Левски” гр. Омуртаг