Празник на буквите в I ОУ „Христо Ботев“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Празник на буквите в I ОУ „Христо Ботев“

 На 17 и 18 март 2016 г. се проведоха тържествата на първокласниците от I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище, посветени на традиционния празник на буквите. Най-малките ботевски възпитаници уверено и с гордост заявиха: „Вече сме грамотни!“.
 По паралелки бяха организирани тържества във „Весела  детска къща“ и в Куклен театър -Търговище. Пред специални гости – г-н Д. Алексиев - директор на I ОУ, г-н Р. Куюмджиев -пом.-директор по УД, представители на родителската общност – първокласниците показаха умения в четене и грамотно писане чрез участие в занимателни игри. Рецитираха, пяха и танцуваха като истински малки артисти.
За спомен от емоционалния празник получиха от класните ръководители книжки с послания. Децата изразиха благодарност за усилията на любимите си учителки чрез прекрасни свежи цветя, които озариха всички лица с усмивки. Целият ден бе наистина особено вълнуващ за малчуганите, защото книгата вече е техен добър приятел.
Благодарим на г-жа Св. Храброва от Частна занималня „Усмивки“ и г-жа С. Димова от „Весела детска къща“, с чието любезно съдействие празникът ще остане незабравим в детското съзнание! Желаем много здраве и успехи на класните ръководители на I клас: Л. Иванова – главен учител в начален етап /I а клас/, Т. Траянова – ст. учител /I б клас/, П. Иванова – ст. учител /I в клас/, Г. Георгиева – ст. учител /I г клас/ и Р. Иванова – ст. учител /I д клас/, както и на техните възпитаници!
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Празник на буквите в I ОУ „Христо Ботев“