Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

  •        Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет - https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
  •        Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ - отвори 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет