Практикум в СУ „Васил Левски“  град Опака РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Практикум в СУ „Васил Левски“ град Опака

Практикум в СУ „Васил Левски“  град Опака,
организиран от МО на класните ръководители


На 23. 03. 2017 год. в СУ „Васил Левски“ гр. Опака се проведе практикум на тема „Социално – педагогическа подкрепа на децата с асоциално поведение и техните семейства чрез резилианс подход“. В практикума взеха участие родители, учители и ученици. Той протече в две части: теоретична част – тук беше изяснено теоретично какво представлява „резилианс“ подхода и представена презентация по темата. Във втората част родители, учители и ученици решаваха казус и всяка група представи своите гледни точки по казуса. Практикумът завърши с интересна притча за семейството. Неразривната връзка между семейството и училището, разбирането и общите усилия, които ние всички полагаме, са в името на децата.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Практикум в СУ „Васил Левски“ град Опака