Поздрав от началника на РУО-Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Поздрав от началника на РУО-Търговище

     Уважаеми директори, учители и ученици!
     Честит 24 май!
     В историята на почти всички народи се срещат личности, деятелността на които e общочовешка и заслужава почит и уважение. За българите такова е делото на Кирил и Методий, което слага своя отпечатък върху развитието на цялата европейска цивилизация. Създаването на славянската азбука е едно от най-забележителните събития в историята на човешката култура.
     Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е символ на достойнство и традиция, празник на всички, които учат и възпитават поколенията, творят културните и научните ценности, защото „голи са без книги всички народи”.
     Тази година отбелязването на празника е различно, защото необичайни са и предизвикателствата на време-то, в което живеем. Изпитанията, пред които ни из прави извънредното положение, очертаха измеренията на хуманността, упоритостта и издръжливостта ни като народ.
Училището - духовен стожер на нацията, бързо трансформира своята дейност в електронна среда и доказа, че българските учители са всеотдайни, отговорни и креативни. Те приеха като своя мисия обучението на „бъдещето на България“, намериха решения на проблемите, справиха се с всяка пречка.
     На този светъл празник пожелавам на всички радетели на българското слово здраве, нестихваща вяра в изконните ценности, устрем към нови знания и духовно израстване!
     Нека завещаното ни от Солунските братя пребъде чрез делата ни!
     Честит празник!

Елка Станчева
Началник на РУО-Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Поздрав от началника на РУО-Търговище