Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират без да плащат за това. Проект BG051PO001-4.3.03-0001  „Нова възможност за моето бъдеще“   предоставя тази възможност. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират без да плащат за това. Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ предоставя тази възможност.

 

В област Търговище вече 256 кандидата се възползваха от проекта и 117 от тях успешно приключиха и  получиха сертификати и удостоверения.
Валидирането е полезно на гражданите, защото спестява средства и време.
  В ПГ по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг също са се явили 21 кандидата и 11 са завършили успешно. Преподавателите са професионалисти в своята област и   материалната база с която разполага гимназията е на високо ниво. Участниците  във валидирането имат възможност да покажат и да докажат на практика своите знания и умения. 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират без да плащат за това. Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ предоставя тази възможност.