Посещение в ОУ „Л. Каравелов“ - гр. Попово по  НП „Иновации в действие“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Посещение в ОУ „Л. Каравелов“ - гр. Попово по НП „Иновации в действие“

     На 21 октомври 2019 г. в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово се проведе среща, планирана като част от дейностите, включени в   НП „Иновации в действие“, Модул 2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП”.
     Гости ни бяха учители и ученици от НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен, водени от г-жа Ирена Филипова – директор на училището. В срещата участваха ипредставители на РУО – Търговище: г-жа Люба Колева – старши експерт за обучението в начален етап и г-жа Галина Димитрова– старши експерт по ОСО. 
     В непринудена обстановка учителите от трите иновативни паралелки в ОУ „Л. Каравелов” представиха своя двугодишен опит в прилагането на сугестопедични методи в обучението в начален етап и отговориха на поставените им въпроси. Силно впечатлени от постигнатите резултати, партньорите от НУ „Хаджи Генчо”, гр. Тетевен изразиха желание да приложат метода и в тяхното училище през следващата учебна година. 
     Последва кратка разходка из обновените и уютни класни стаи, модерния нов учебен корпус и училищната библиотека. 
     Интерес за гостите на бялото градче се оказаха късноантичната крепост „Ковачевско кале”, Историческия музей, градския парк и др.
     Макар и кратка, срещата между двете училища напълно отговори на общата цел на програмата за осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност.
 
Ани Иванова
ст. учител в начален етап 
в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Посещение в ОУ „Л. Каравелов“ - гр. Попово по НП „Иновации в действие“