Поетична среща в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Поетична среща в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

              По случай Световния ден на книгата и авторското право 23 април учениците от IVб клас на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово с класен ръководител Красимира Цонева  поканиха Василка Петрова – поет, писател, краевед, изследовател на капанските обичаи  и традиции – на ПОЕТИЧНА СРЕЩА.  Гости на срещата бяха и техните съученици от IVа клас.
            Василка Петрова бе представена от училищния библиотекар Антоанета Йорданова.  Мартина, Йоана, Петър и Михаела запознаха  своите съученици с книжката „Веселушка“  ( стихотворения за малки и по-големи деца), като прочетоха стихотворения от нея. 
        Василка Петрова разказа на четвъртокласниците  за първите си поетически стъпки, прочете любими свои стихотворения от „Веселушка“, както и нови, непубликувани детски стихотворения.
        Своя поетичен дебют на срещата направиха  Мартина и Йоана от IVб клас. Те прочетоха   свои стихотворения. Получиха висока оценка от Василка Петрова и аплодисментите на съучениците си.
        Четвъртокласниците продължиха да задават въпроси и след края на срещата – за поезията, за книгите, за капанския фолклор и книгата на Василка Петрова „Садински дробенчета“ . 

Антоанета Йорданова
училищен библиотекар
ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Поетична среща в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово