Подписан нов договор по програма Еразъм+ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Подписан нов договор по програма Еразъм+

В края на отминалата седмица ПГСС „Никола Пушкаров“ посрещна своите партньори от Италия, с които вече трета година осъществява ученическа мобилност по програма Еразъм+. До момента 38 младежи от гимназията са имали възможност да получат практическа подготовка по избраната от тях професия в биоферма „Патрис“ , Сполето, Италия. Патрис и Александра Никлас- собственици на биофермата, са много доволни от наши ученици и след покана от ръководството на училището в лицето на директора, г- жа Т. Тодорова, пожелаха да дойдат в Попово и да разгледат базата за професионално обучение на ПГСС „Н.Пушкаров“.  На 27 ноември след пристигането им  бе подписан договорът за новия проект по програма Еразъм+ „От фермата до вилицата- практики за етичен и устойчив агробизнес”. Същата вечер в стола на ПГСС“Н.Пушкаров“ ги очакваше изненада, с усмивка на лице и с подарък в ръце ги посрещнаха учениците от двете групи, пребивавали в тяхната ферма. Огромно бе щастието на Александра, заговори почти всички, зарадва се много и на тези наши ученици, които вече са студенти, но са намерили време да дойдат да се видят с тях. Патрис сподели, че това уважение, което демонстрират е първата стъпка по пътя на един успяващ млад човек и за него беше удоволствие да ги види как израстват.
На следващия ден показахме на нашите партньори малка част от красива България-  Етъра, Трявна и Боженци. Следва разходка в центъра на гр. Попово и до скалния манастир в с. Крепча.
На раздяла си пожелахме здраве и до нови срещи и на 29 ноември те отпътуваха за Италия.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Подписан нов договор по програма Еразъм+