left-shadow
По – високи резултати на НВО – 7 клас РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

По – високи резултати на НВО – 7 клас

        Получените резултати на седмокласниците от област Търговище от националното външно оценяване 2020 г. са  по - високи от миналата година. Средният брой точки от изпита по БЕЛ е 45.02, който е близък до средния за страната. РУО - Търговище се придвижва до 14 място в страната, от 19 през предходната година. На изпита по математика средният резултат е 35.16 точки, което е само с около 1 точка по-нисък от средния за страната, което ни подрежда на седмо място. 
Общо 854 седмокласници от 37 училища от област Търговище имаха право да се явят на НВО 2020 година. На изпита по БЕЛ се явиха общо 819 ученици. С най-висок резултат – 95.5 точки, е Ралица Ганева – ученичка от ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово, следвана от Александра Керанова от същото училище, Селен Евгениева и Алис Алиева от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище и Дара Загорова от Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище, като всички те са получили резултат 92 точки. 
На изпита по математика се явиха общо 817 ученици. Най-висок резултат – 98.5 точки, е постигнал Алекс Йорданов от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище, следван от Сияна Димитрова от Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище с 90.75 точки и Виктор Николаев от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище с 87.75 точки. 
В заключение може да се каже, че в резултат на усилията на ръководствата и педагогическите екипи в училищата, както и целенасочената методическа работа на експертите от РУО – Търговище, седмокласниците през учебната 2019/2020 година постигнаха по – високи оценки, с което се утвърждава тенденция за повишаване на резултатите от обучението на учениците в областта.                   
Предстои учениците да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал. Срокът за подаване на заявленията за първо класиране е от 3 до 7 юли 2020 г. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените училища-гнезда. За област Търговище това са Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово и Първо НУ „Христо Смирненски“ гр. Омуртаг. Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли. Важно за учениците е да спазят срока за записване в училищата, в които са приети.
 

down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
По – високи резултати на НВО – 7 клас
right-shadow