Планиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Планиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Търговище

 Брой на учениците, обучаващи се в седми клас по общини с възможен брой паралелки за ДПП

Брой на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалностите от професии
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Планиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Търговище