left-shadow
ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите

     Днес, 14.12.2021 г., се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“. Домакин бе Професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово, а организатор – Регионалното управление на образованието в Търговище. Целта на срещата е да се насърчат професионалните гимназии от областта да въвеждат иновации. Гости бяха директори и учители от 4 професионални гимназии от Търговище и Попово.
     Директорът на училището г-жа Каролина Христова-Маркова, инж. Християн Николов – ст. учител по практическо обучение и ученици от ПГТЛП гр. Попово споделиха своя опит в реализирането на иновацията „Роботика и сензорни системи“, която включва ново учебно съдържание и нови методи на преподаване. Целева група са ученици от професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“.
     Директорът представи чрез презентация новоизградения STEM център за реализиране на иновациите, който е разположен изцяло на втория етаж на сградата. Той разполага с 4 лаборатории – по приложно програмиране, по компютърна техника и технологии, по роботика и сензорни системи и по графичен дизайн и мода, както и с аудиториум (презентационен център) и зона за екипна работа на учениците. След презентирането участниците в срещата разгледаха STEM центъра и оборудването на помещенията. 
     „От общо 8 професионални гимназии в област Търговище 3 са иновативни: две в гр. Попово – ПГТЛП и ПГСС „Н. Пушкаров“, и една в гр. Омуртаг – ПГТЛП. Много се надявам, това което днес видяхте като споделен опит, да Ви насърчи, за да успеете да се включите в голямото семейство на иновативните училища в България“, заяви по време на срещата началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя изрази увереността си, че по време на пандемичната ситуация в страната училищата са надградили знания и опит, които могат да бъдат доразвити и утвърдени като училищни иновации и нов образователен модел, чрез който учениците да подобрят образователните си резултати. Също така началникът припомни, че до 31 януари неиновативните училища могат да кандидатстват с иновативен проект за включване в Списъка на иновативните училища, като представят своя проект в Министерството на образованието и науката. За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми се повишава качеството на образованието, т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.  
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите
right-shadow