ПГТЛП гр. ПОПОВО спечели НОВ проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПГТЛП гр. ПОПОВО спечели НОВ проект

На 26.04.2018 г. бяха оповестени резултатите от спечелени проекти по  „ЕРАЗЪМ +“. Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово спечели проект по „ЕРАЗЪМ +“ КД1 – Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО на тема: „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“, като от максимален брой 100 точки бе класирана на 21 място с 93 точки от общо 76 одобрени проекти и 135 неодобрени проекти. Партньор в осъществяване на мобилността е SEVILLA DE MODA, ИСПАНИЯ. Sevilla de Moda е мечтата на група   бизнесмени, обединени от вълнуващия свят на модата, което се превърна в едно от най-големите и модерни училища в Андалусия, еталон за модната индустрия в цяла Испания. Отличните професионални резултати на завършилите Sevilla de Moda доказват превъзходството на институцията. Това е професионална гимназия със своя собствена програма и телевизионен канал.

Проектът е ориентиран към повишаването на ключови професионални и езикови компетентности на учениците, с цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална реализация. По време на тази програма учениците ще научат всичко за фламенко роклята, като се започне с избора на подходящи материали за нейното изпълнение, минавайки през преглед на различни видове рокли и дизайн. В кратък период от време учениците ще направят илюстрация на дизайна на фламенко роклята и ще я ушият. По този начин ще научат различни техники за шиене, като се започне от намирането на материала, изработването на скицата, шаблона и фламенко роклята.

На 16 ноември 2010 година ЮНЕСКО обявява фламенкото за световно наследство. В края на проекта учениците ще използват телевизионния канал на Sevilla de Moda, където ще представят своя продукт – ще организират ревю с изработените от тях фламенко рокли под надслов: „Фламенко – древното изкуство за изгаряне на тъмнината“, което ще бъде уникална комбинация от облекло, песен и танц. Фламенко изобразява и превръща в изкуство именно онова, което в нашата култура е зададено като твърди, безпощадни житейски правила. Напор. Агресия. Съперничество. Дисциплина. Самота... Осъществените образователни мобилности ще се удостоверят с ЕВРОПАС сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите знания, умения и компетенции от участниците. Учениците ще проведат и практически насочен курс по испански език. Работните практики, насърчаващи професионалното обучение и обмен на идеи, ще са от двустранна полза. Те ще разширят възможностите за международно сътрудничество и ще осигурят по добро признание на професионалните компетентности и на имиджа на професионалната гимназия.

Каролина Христова-Маркова
Директор
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПГТЛП гр. ПОПОВО спечели НОВ проект