ПГСС РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПГСС "Н.Пушкаров" град Попово е сред 5-те най-добри земеделски гимназии, избрани да участват в международния проект Quake

  Проектът Quake обединява 5 държави - България, Франция, Белгия, Испания и Ирландия в желанието им да създадат единна система за валидиране на знанията, уменията и компетенциите по професионална подготовка, придобити в неформална среда за учене - ECVET.
От 16 до 20 ноември 2015г. в град Орлеан, Франция, се проведе първата среща между делегациите на 5-те държави. Представител от ПГСС "Никола Пушкаров" бе Недялка Цонева - помощник-директор, като нейната задача бе да представи гимназията, професиите, по които се обучават учениците, формите на обучение, продължителността на обучение и какви документи получават учениците след успешно завършване на 12-ти клас и в края на обучението да намери партньори за бъдещо сътрудничество. В края на обучението се очертаха бъдещите партньорства. Към нашата гимназия интерес проявиха училища от Белгия, Франция и Испания и през следващите години те ще търсят контакт с нас за двустранни партньорства.
Предстои следваща конференция за изграждане на платформа по ECVET в гр.София.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПГСС "Н.Пушкаров" град Попово е сред 5-те най-добри земеделски гимназии, избрани да участват в международния проект Quake