Петима ученици от ІІ СУ Търговище получават стипендии за даровити деца РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Петима ученици от ІІ СУ Търговище получават стипендии за даровити деца

 Община Търговище присъди месечни стипендии за период от два месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата на 5 ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище:
    Диана Дианова Петрова VІ г клас
    Калоян Петров Атанасов VІІ а клас
    Захари Свиленов Тодоров – VІІ г клас
    Волкан Шукри Хасан – VІІІ б клас
    Димо Радостинов Русев – Х в клас
Талантливите ученици са спечелили през годината много награди в национални и международни конкурси и състезания. 
Стипендиите са отпуснати на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище.
Поздравления за упоритостта и амбицията на стипендиантите, на техните учители и родители!                                                                     
 Йорданка Филева – главен учител
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Петима ученици от ІІ СУ Търговище получават стипендии за даровити деца