Педагогика на сътрудничеството чрез тютори във Второ СОУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Педагогика на сътрудничеството чрез тютори във Второ СОУ Търговище

Обучение чрез тютори осъществяват преподавателите по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Това е иновативна форма на взаимното обучение, при която компетентни ученици (тютори) работят с по-малки ученици под управле¬ни¬ето на учителя, помагайки им да усвоят понятие или да формират умение.
На 14.01.2016 г. Моника Метева и Илияна Иванова от ХІІ а клас, профил „Хуманитарен“, бяха тютори в Х в клас. В часа по български език те бяха партньори на Йорданка Филева – главен учител по български език и литература – за изграждане на умения по темата „Публично изказване“. Моника и Илияна представиха своите умения за публично изказване. Те направиха преглед на образователните системи в някои европейски страни – Финландия и Италия, използвайки знанията си по история, география, информационни технологии.  Десетокласниците и техните тютори създадоха заедно една привлекателна учебна среда, в която имаха възможност да мислят, да споделят идеи, въпроси, мнения.
Предстоят още уроци на сътрудничеството, за които учениците от Х в клас се готвят усилено, за да демонстрират своите интереси и желанието си за изява.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Педагогика на сътрудничеството чрез тютори във Второ СОУ Търговище