Патронен празник на ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Патронен празник на ОУ "Георги Бенковски" с.Беломорци

    Училището ни чества своя патронен празник всяка година на 20 април – деня на избухването на Априлското въстание от 1876 год. не случайно, а защото именно Георги Бенковски  - най-бележития организатор и ръководител на въстанието, войводата на Хвърковатата чета, е станал символ на Априлското въстание.
            И днес спомняйки си величавия подвиг, героизма и патоса на онези дни свеждаме чела пред делото и смъртта на Георги Бенковски, чието име произнасяме с гордост и признателност. Горди сме, че нашето училище носи името на Бенковски – великия син на България.
     Горди сме и с  над 130 годишната история на училището ни, което от времето на далечната 1881 година , повече от един век, е основен будител на българския дух, сърцето на селото, неговата надежда и бъдеще.
     Със задоволство искам да отбележа, че в нашето училище има много достойни наследници на Бенковски, хора отговорни и всеотдайни при обучението и възпитанието на  децата – нашите учители,  достойни ученици, които активно участват в живота на училището, ученици с които всички ние се гордеем.
             Въпреки заснежения ден атмосферата беше празнична, изпълнена с много изяви на учениците, смях и веселие. Учениците участвали активно в училищния живот  получиха грамота "За особени заслуги" и  материална награда.
            
                                                                                              
     Диана Стоянова
                                                                                                                                                                                                                                                  
     Директор на ОУ „Г.Бенковски
                                        
                                                                                                                                                                                                                                                
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Патронен празник на ОУ "Георги Бенковски" с.Беломорци