„ПАНАИР НА УСМИВКАТА – ХЕПЪНИНГ“   ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  ГР. ОМУРТАГ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„ПАНАИР НА УСМИВКАТА – ХЕПЪНИНГ“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ

       На 16.05.2016 г. във Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, бе организиран „Панаир на усмивката – хепънинг“ с активното участие на ученици, учители и родители. Дейността е по  проект „Изкуството да успяваме заедно“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 
       Това бе истински празник, изпълнен с много усмивки и щастливи преживявания. Учениците в екип с учители и родители участваха в карнавал, в ателиета, в които рисуваха с цветен пясък и текстилни бои, изработиха пана, подредиха икебана, рисуваха на асфалт, спортуваха, а най-малките  редиха пъзели с приказни герои. Родителите подредиха прекрасна кулинарна изложба. Всеки желаещ остави свое послание на дървото на усмивките и се фотографира за спомен от празника.
      „Панаирът на усмивката“ завърши с концерт на групата по СИП „Фолклор на етносите“,  която изпълни танци на различни етноси и народи. Накрая по традиция всички се хванаха на кръшно българско хоро.
      Чрез реализирането на дейността се постигна по-добра комуникативност на родителите при общуването с училището,  както и увеличаване броя на родителите, желаещи да участват в училищния живот.
      Дейността по проекта съдейства за създаване на устойчив модел за работа на училището с родители, повишаване на мотивираните родители за съвместна работа с училището, създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход за ефективна съвместна работа за превенция на отпадащи  ученици от образователната система
      Създадена бе благоприятна и толерантна образователна и възпитателна среда за стимулиране участието на семействата на учениците в процеса на образованието и възпитанието на техните деца.
      Дейността „Панаир на усмивката – хепънинг” придаде усещане за успешно и удовлетворяващо изпълнение на дейностите по проекта.


Татяна Петрова - директор на Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, ръководител на проекта

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„ПАНАИР НА УСМИВКАТА – ХЕПЪНИНГ“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ