ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово участва в XII общински преглед на училищното любителско творчество – 2017 г.
На 30 март 2017 г. се проведе XII общински преглед на училищното любителско творчество, организиран от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1882“, гр. Попово. В продължение на няколко часа учениците от училищата на Община Попово пяха, танцуваха, рецитираха  под зоркия поглед на строгото жури. Участниците в ателие „Вълшебна палитра“, работещо по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Мариана Иванова откриха изложба във фоайето на читалището, която посетиха много приятели на художниците.
В състезанието на самодейците учениците от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово участваха в раздела за съвременно музикално изкуство. Отлично се представиха Стефания Христова Стефанова-IIб клас, Хелин Саметова Хасанова- IVа клас, Петя Ивайлова Димова- VIIIа клас. Във възрастовата група от I до IV клас призовите места бяха заети от Ралица Генадиева Ганева- IVб клас, Тицияна Тихомирова Димитрова- IVа клас, Преслава Георгиева Любенова-IV а клас, Рени Павлинова Христова- IVб клас. Във възрастовата група от V до VIII клас с награди бяха отличени Даяна Георгиева Христова- VIIIб клас, Алексия Велиславова Атанасова- VIIIб клас. Студио „Славееви гласове“, работещо по проект „Твоят час“, получи награда в раздела за вокални групи.
С много въодушевление участниците си обещаха да положат още повече усилия при подготовката за следващото издание на прегледа.
Росица Пенчева
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово