Отново значим успех в традиционно силна за I ОУ дисциплина РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Отново значим успех в традиционно силна за I ОУ дисциплина

 На проведения на 07.01.2016 г. общински кръг от олимпиадата по география и икономика учениците на I ОУ „Христо Ботев“ за пореден път показаха много знания и умения. От 49 участници /VI – VIII клас/ 21 са класирани за областния кръг, който ще се проведе на 05.02.16 г. С най-високи резултати се откроиха Десимира Димитрова /VII в клас/ - 91 точки, и СерханХаджиисмаил /VIII б клас/ - 95 точки при максимален бал 100.
 Голяма част от ботевските възпитаници се подготвяха целенасочено за престижната надпревара чрез участието си в група по НП „С грижа за всеки ученик“ - 2015, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. Ръководител на двете групи по проекта е Ц. Куюмджиева – ст. учител по география и икономика.
 Поздравяваме нея и нейните ученици за доброто представяне и им желаем успех на областния кръг!
Галина Станчева – главен учител по БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Отново значим успех в традиционно силна за I ОУ дисциплина