Отлично представяне на ученик от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Национално състезание по природни науки РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Отлично представяне на ученик от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Национално състезание по природни науки

Ученикът Десислав Цанков Димитров от 9в клас природоматематически профил на ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово участва в 10-то юбилейно Национално състезание за ключови компетентности по природни науки 2017г. гр. Плевен. Общо в 10 екипа с по 6 участници се състезаваха ученици от всички области в България. Състезанието протече в два последователни дни – теоретична и експериментална част.  Създаде се творческа обстановка, с изследователски дух. Работи се в екип, като всеки член представи определена задача и трябваше да покаже приложение на своите компетентности за решаване на определена ситуация. Десислав показа своите знания и умения, прояви находчивост и иновативност и допринесе за отличното представяне на екипа. Комисията от преподаватели от Софийски университет оцени достойното представяне на екипа и присъди втора награда. Десислав и неговите пет съотборници получиха сребърен медал и награди.
За пореден път учениците от ПГ „Христо Ботев“ прославиха името на училището и на град Попово.





НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Отлично представяне на ученик от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Национално състезание по природни науки