Откриване на нов компютърен кабинет по НП „ИКТ в образованието” в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Откриване на нов компютърен кабинет по НП „ИКТ в образованието” в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава

Новият кабинет е част от стратегията за развитие на  МТБ в училище като алтернатива за изграждане на модерно, активно и развиващо средищно училище. Той е оборудван с 10 терминални станции и 1 сървърен компютър.
Новият компютърен кабинет ще предостави нови хоризонти за по-успешна личностна реализация. Ученици и учители ще имат възможност да съчетаят традиции и интерактивни методи на преподаване и учене като съвременен модел за изграждане на образователния диалог.
Гости на нашето събитие бяха:  г-жа Дарина Димитрова – Началник на РИО Търговище, г-жа Маргарита Гаджовска – Старши експерт по МИИТ, г-жа Светлана Савова - Началник на отдел АПФСИО,  директори на училища от община Омуртаг и кметовете на съставните села.
Ученички в народни носии ги  посрещаха с питка, сол и мед на входа на училището.
Началникът на РИО и директорът на училището прерязаха лентата и честитиха новия кабинет.
След музикалния поздрав на учениците, помощник директорът  г-жа Невин  Мехмедова  демонстрира с ученици новата система.

Емилия Стефанова
Директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Откриване на нов компютърен кабинет по НП „ИКТ в образованието” в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава