Открито занятие по индивидуална работа за формиране и развитие на устната реч РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открито занятие по индивидуална работа за формиране и развитие на устната реч

На 24.02.2016 г. в СОУ за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски“ – гр. Търговище се проведе открито занятие по индивидуална работа за формиране и развитие на устната реч с ученичката Сечил Сунай от VІІ клас.
Темата на занятието бе „Звук Ж – корекция и автоматизация“. За да се засили мотивацията към корекционно – познавателния процес, за да се постигне по-ярка визуализация на изучаваните лексикални единици и да се стимулира зрителното им възприемане, слухово – речевият рехабилитатор Надка Ботева използва възможностите на компютърното обучение, а също и на FM – системата Roger на PHONAK.
Целесъобразното използване на интерактивни мултимедийни продукти и приложения в слухово – речевата рехабилитация на ученици с увреден слух създава предпоставки за пълноценно овладяване на основните компоненти на устната реч, като предлага богати възможности за структуриране на разнообразни упражнения. Това прави обучението по-динамично, по-ефективно и същевременно атрактивно и приспособимо към индивидуалните особености на учениците с увреден слух – около това мнение се обединиха и.д. г-жа Тодорова и присъстващите колеги.
Надка Ботева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открито занятие по индивидуална работа за формиране и развитие на устната реч