Oткрита практика с подготвителна група 6 -7 - годишни деца, „Мечо Пух“ по образователно направление „Околен свят“, ядро: „Социална и здравословна среда“,  на тема „Здравословно хранене“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Oткрита практика с подготвителна група 6 -7 - годишни деца, „Мечо Пух“ по образователно направление „Околен свят“, ядро: „Социална и здравословна среда“, на тема „Здравословно хранене“

 На откритата практика присъстваха: г-жа Кремелита Бонева- началник на РУО Търговище, г-жа Донка Накова- старши експерт по предучилищно възпитание в РУО - Търговище, г-жа Друмева представител от РЗИ - Търговище, директори, учители, представители от Община Антоново и местна общност,  родители на децата.
     Целта на педагогическата ситуация е осъзнаване на здравето като ценност и формиране на отношение на детето към него. Правилното хранене и възпитание на децата са две от най-важните осъзнати задължения на родителите в семейството и учителите в детската градина. Съвместните им усилия гарантират изграждане на трайни навици за здравословно хранене и културно поведение на масата у децата. Възрастта от 3 до 7 години е особено подходяща за създаване на здравословен модел на хранене, тъй като децата подражават на възрастните.
       Учителката  подготви презентация, като използва мултимедия за реализиране на педагогическата  ситуация за  придобиване на по-голяма нагледност и затвърдяване на знанията по темата. Децата разбраха за значението на здравословните храни и правилата за културно хранене. Наблюдаваната практика спомогна за подобряване на компетентностите на учителите и родителите по ОН “Околен свят“ и им показа варианти на прилагане на съвременни технологии в образователно-възпитателния процес в детската градина. След проведената ситуация, родителите бяха включени в практическа работа за изработване на  „Веселите плодове и зеленчуци“. Изнесена бе и информация за здравословното хранене на децата по групи свързана с правилата и нормативните документи, от които се ръководим в нашата работа.

Директор ДГ „Шестте Ястребинчета“ гр. Антоново
Къймет Ибрямова

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Oткрита практика с подготвителна група 6 -7 - годишни деца, „Мечо Пух“ по образователно направление „Околен свят“, ядро: „Социална и здравословна среда“, на тема „Здравословно хранене“