Открита практика  РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открита практика

 На 26.04.2017 г. се проведе открита практика пред родители  и учители в групата в с. Голямо Ново към ДГ 8“Слънце“- гр.Търговище
       Г-жа Красимира Александрова - старши учител, представи работа в смесена група по образователно направление „Математика”, на тема “Колкото-толкова.Сравняване.“
      Децата с желание се включиха в планираната ситуация, мотивирани да покажат своите математически знания и умения пред родители и гости.Учителката бе подготвила интересна презентация, която стимулираше познавателната активност на децата, а задачите за самостоятелната им дейност бяха диференцирани по сложност, съобразно възрастовите особености на групата.

Севдалина Михова
Директор на ДГ „Слънце”
Гр. Търговище

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открита практика