Открит урок по предприемачество в I ОУ „Христо Ботев“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит урок по предприемачество в I ОУ „Христо Ботев“

        На 28 февруари 2019 г. в I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище се проведе открит урок по предприемачество. Той бе осъществен от учениците във II б клас с класен ръководител г-жа Румяна Колева. Инициативата е част от система уроци в рамките на програма по предприемачество „Нашето семейство“наДжуниърАчийвмънт България. През последните девет години г-жа Колева работи със свои ученици в областта на предприемачеството и откритият урок беше своеобразно продължение на утвърдени традиции в учебното заведение. 
Официални гости на събитието в новооткритата реновирана сграда на I ОУ „Христо Ботев“ бяха г-н Асим Адемов, евродепутат от ГЕРБ, и г-н Митко Стайков, областен управител на Търговище. Изявата бе наблюдавана и от г-н Д. Алексиев, директор на учебното заведение, г-н Р. Куюмджиев, зам.-директор УД, г-жа Н. Жечева, зам.-директор АД.
Урокът на тема: „Светът принадлежи на инициативните“ предложи интригуващо съдържание, наситено с използване на модерни технически средства и интерактивни похвати, които кореспондираха с доказани методически практики. Ключовите нови понятия „нужда“ и „желание“ бяха разяснени чрез ситуативна игра, в рамките на която второкласниците свързваха конкретни обекти от действителността с лексикалните значения на двете думи. В хода на диалога със своите ученици г-жа Колева изясни и смисъла на други понятия от урочната тема: „рециклиране“, инициативен“, „консумирам“. Г-н Алексиев също стана част от ситуативната игра, изразявайки лична позиция. 
Във връзка с идеята за ролята на семейството в човешкия живот, децата анализираха значението на дома като пространство, пораждащо желание за обич, подкрепа, помощ… Те формулираха писмено своите нужди и желания в личен аспект и във връзка със семействата си. Г-жа Колева изненада учениците, споделяйки съкровено желание: да гостува на дъщеря си в Лондон, където да посети концерт на любимата Лили Иванова – нещо, което ще осъществи през пролетната ваканция. 
В края на урока прозвуча основната му идея, че светът принадлежи на инициативните.Около това послание се обединиха малките ботевци, които показаха как чрез учене могат и да се забавляват, формирайки ценни знания и умения на бъдещи  предприемачи!
Г-н Алексиев благодари на II б клас и г-жа Колева за емоционалното преживяване по време на открития урок. Децата и учителката им получиха поздравления от г-н Адемов и г-н Стайков, които споделиха, че ако във всяко училище се преподава на подобно професионално ниво, всички ученици биха посещавали учебните заведения с огромно желание!

Галина Станчева, главен учител
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит урок по предприемачество в I ОУ „Христо Ботев“