Открит урок по литература и методическа среща на учители от Област Търговище във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит урок по литература и методическа среща на учители от Област Търговище във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“

                 На 28.02.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведоха открит урок по български език и литература и методическа сбирка с млади и новоназначени учители от Област Търговище. Урок в VІ клас на тема „Принцът и просякът“ – сюжет и характеристика на героите“ изнесе Галина Димитрова – учител по български език и литература във Второ СУ Търговище, който бе основа за професионалния разговор между присъстващите. Димитър Петров – старши експерт по български език и литература в РУО Търговище – подчерта, че урокът е замислен и реализиран много добре, което показва желанието на младите учители да водят учениците си към успех. Галя Панайотова – директор на Второ СУ – акцентира върху колегиалните отношения и приемствеността в екипа на учителите по български език и литература. Младите учители от Антоново, Омуртаг, Лиляк, Руец, Вардун, Голямо Ново, Надарево, Плъстина и др. споделиха за трудностите в своята работа – обучението на билингви, четивната грамотност на учениците, работата с родителите, новата нормативна база. Обсъдени бяха някои моменти, свързани с учебната програма в V клас и НВО в VІІ клас.
Йорданка Филева – главен учител
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит урок по литература и методическа среща на учители от Област Търговище във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“