Открит урок по история и цивилизция в Четвърто основно училище “Иван Вазов” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит урок по история и цивилизция в Четвърто основно училище “Иван Вазов”

Съгласно Плана за квалификационна дейност на РИО- гр. Търговище, на 25.11.2014г. в IV ОУ „Иван Вазов” се проведе урок – практикум на тема „Анализ на историческо събитие”, изнесен от г-жа Кремелита  Бонева. Целта беше да  се обсъдят добри практики от преподавателите по история и цивилизация в общинските училища. Присъствалите 15 учители и г-жа Теодора Христова - старши експерт по ОНГО,  споделиха различни методи на работа с електронните учебници на издателства „Просвета”, „Булвест 2000” и „Анубис”, както и информация за използването на различни мултимедийни продукти в преподаването на предмета История и цивилизация .
 


НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит урок по история и цивилизция в Четвърто основно училище “Иван Вазов”