Открит урок по български език и литература в ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит урок по български език и литература в ОУ "Д-р Петър Берон" с. Плъстина

Много знания и отлични умения при работа с интерактивна дъска показаха учениците от втори клас на открития урок по български език и литература, който се проведе на 26.02.2015 г. Преподавателят Севжан Кямил Али – старши учител I-IV клас доказа своя професионализъм, като умело представи стратегии за учене и използването на ИКТ технологии в учебния час. На открития урок присъстваха господин Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН, госпожа Дарина Димитрова – началник на РИО гр. Търговище, началници на отдели и експерти в РИО, директори от община Омуртаг, членове на родителското настоятелство към училището, учители. Високата оценка, която изразиха всички гости при обсъждането на урока ни дава още по-голяма увереност и мотивация, че използването на новите методи и средства на обучение в училището ни ще доведат до повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес. Книжки за България и тетрадки подари на учениците от втори клас г-н Лазар Додев - директор на дирекция "Организация, контрол и инспектиране" в МОН.
След открития урок се проведе работна среща във връзка със законопроекта за предучилищното и училищното образование.

Мустафа Ваклев - директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит урок по български език и литература в ОУ "Д-р Петър Берон" с. Плъстина